Zamknięte, wewnętrzne szkolenia antymobbingowe i antydyskryminacyjne mogą być prowadzone zarówno w siedzibie klienta, jak też w wynajętej sali szkoleniowej, a także online.
Są one najbardziej efektywną formą przekazywania wiedzy i jednym z filarów prowadzenia skutecznej wewnętrznej polityki antymobbingowej. Pracownicy wszystkich szczebli powinni być systematycznie szkoleni z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, czy molestowaniu seksualnemu (o tym między innymi w wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2011 r. I PK 35/11). Szkolenia zamknięte umożliwiają dostosowanie programów szkoleń do potrzeb danego pracodawcy, specyfiki zakładu pracy, branży, grupy odbiorców, a w przeliczeniu na pojedynczego uczestnika są zazwyczaj znacznie bardziej opłacalne niż szkolenia otwarte.

Średnia ocena naszych szkoleń zamkniętych przekracza 4,8 w skali 1-5. Grupa badana obejmowała kilka tysięcy osób!
Przeszkoliliśmy z zakresu przeciwdziałania mobbingowi już ok. 30.000 osób!

Poniżej prezentujemy proponowane przez nas przykładowe szkolenia zamknięte wraz z programami i potencjalnymi grupami docelowymi. Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty.

 

Temat szkolenia
Czas trwania
Adresaci
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
3-8 h
Pracownicy wszystkich szczebli organizacji.
Psychologiczne i prawne aspekty mobbingu (dwóch trenerów)
3-8 h
Pracownicy wszystkich szczebli organizacji 
Przeciwdziałanie mobbingowi dla menedżerów
3-8 h
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do menedżerów, kadry kierowniczej i osób kierujących zespołami pracowników, a także pracowników działów HR.
Przeciwdziałanie mobbingowi dla urzędników
3-8 h
Szkolenie adresowane jest do pracowników sektora publicznego.
Prowadzenie efektywnej polityki antymobbingowej w organizacji – warsztaty praktyczne
1-2 dni
Członkowie komisji antymobbingowych, doradcy etyczni, mężowie zaufania, pracownicy działów HR 

Ogólne informacje o szkoleniach:

  • szkolenia kompleksowo omawiają mobbing i dyskryminację (w tym molestowanie
    i molestowanie seksualne), zarówno z punktu widzenia psychologicznego, jak  i prawno-organizacyjnego,
  • szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty występowania mobbingu i dyskryminacji w stosunkach pracy oraz analizę przypadków z życia wziętych (głównie w oparciu o doświadczenie zawodowe trenerów),
  • szkolenia prowadzone są w oparciu o prezentację multimedialną,
  • nasi trenerzy są praktykami, mającym kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz pomocy osobom dotkniętym tym zjawiskom,
  • organizowane przez nas szkolenia są bardzo wysoko oceniane przez uczestników, możemy pochwalić się dużą liczbą referencji i stałych klientów.

KONTAKT

Tel.: (74) 3000 287
Kom.: 790 889 390
E-mail:
biuro@sanduro.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ:

Szkolenia Otwarte

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31