Centrum Antymobbingowe Sanduro oferuje szeroko rozumiany outsourcing usług związanych z mobbingiem i dyskryminacją:

 • możliwość wprowadzenia instytucji zewnętrznego Męża zaufania lub zewnętrznego Przewodniczącego Komisji Antymobbingowej,
 • stałą współpracę w zakresie kształtowania wewnętrznej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej organizacji przez naszych specjalistów,
 • cykliczne szkolenia i badania atmosfery w pracy,
 • rozwiązywanie bieżących problemów i spraw.

Pracodawcy zyskują dzięki temu poprzez:
 • realne oszczędności związane ze zminimalizowaniem ryzyka wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w jednostce,
 • scedowanie obowiązków pracodawcy na jednostkę zewnętrzną,
 • kompleksowe realizowanie wynikającego z Kodeksu Pracy obowiązku przeciwdziałania mobbingowi,
 • potwierdzenie przejrzystości reguł panujących w organizacji dotyczących prawidłowych relacji międzyludzkich,
 • możliwość otrzymania certyfikatu „Firma bez mobbingu” lub „Urząd bez mobbingu”.

Outsourcing przynosi także szereg korzyści pracownikom, dając im:
 • gwarancję prowadzenia w firmie/urzędzie przyjaznej im polityki,
 • zapewnienie bezstronności w rozpatrywaniu zgłoszeń,
 • możliwość polubownego rozpatrywania spraw i dostępność do wewnętrznych procedur odwoławczych;

Koszty usługi wyceniane są indywidualnie w zależności od wielkości organizacji, zakresu zagadnień objętych umową i czasu jej trwania.

KONTAKT

Tel.: (74) 3000 287
Kom.: 790 889 390
E-mail:
biuro@sanduro.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ:

Szkolenia Otwarte