Szkolenie online (2 dni) - Dla członków komisji antymobbingowych

Kategoria
Szkolenia
Termin
2024-10-03 09:00 - 2024-10-04 15:00
Miejsce
online
Telefon
790889390
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cena Szkolenia
900,00 PLN + 23% VAT, druga i kolejna osoba 10% zniżki. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych, nie jest doliczany podatek VAT.

INFORMACJE OGÓLNE

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest szczególnie do członków komisji antymobbingowych, doradców etycznych/mężów zaufania, osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji.

Czas trwania szkolenia:
Szkolenie dwudniowe, w godzinach 9:00-15:00

Platforma online:
Szkolenia online prowadzone są za pośrednictwem platformy livewebinar.com – uczestnik wchodzi na przesłany wcześniej link. Nie jest konieczne ściąganie jakichkolwiek aplikacji – wymagane jest jedynie posiadanie co najmniej urządzenia z głośnikiem (komputer, tablet, telefon) i podłączeniem do internetu. Optymalne byłoby również posiadanie mikrofonu i kamery.

Podstawowe informacje o szkoleniu:
 • szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty skutecznego prowadzenia polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w organizacji,
 • uczestnicy zapoznają się z pojęciem mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego od strony psychologicznej i prawnej,
 • w oparciu o doświadczenie zawodowe trenera, analizowane będą przypadki z życia wzięte,
 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną,
 • metody szkolenia: studia przypadków, warsztaty, ćwiczenia, dyskusje,
 • trener jest praktykiem, mającym ogromne doświadczenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz pomocy osobom dotkniętym tym zjawiskom,
 • organizowane przez nas szkolenia są bardzo wysoko oceniane przez uczestników, możemy pochwalić się dużą liczbą referencji i stałych klientów.
 • cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, możliwość konsultacji z trenerem w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia.
Średnia ocena naszych szkoleń online przekracza 4,89 w skali 1-5! Grupa badana obejmuje kilka tysięcy uczestników!

CEL SZKOLENIA

 • dostarczenie wiedzy w zakresie rozpoznawania sytuacji i problemów o znamionach mobbingu i odróżniania ich od zwykłych sytuacji konfliktowych,
 • dostarczenie wiedzy w zakresie metod i sposobów rozstrzygania sporów między pracownikami na wczesnym etapie oraz na poziomie Komisji Antymobbingowej,
 • dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia posiedzeń komisji antymobbingowych, w tym prowadzenia przesłuchań, zbierania dowodów, dokumentowania pracy,
 • omówienie narzędzi stosowanych do prowadzenia efektywnej polityki antymobbingowej w organizacjach,
 • dostarczenie wiedzy z zakresu praktycznych metod przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1:

 1. Istota mobbingu, dyskryminacji, molestowania- definicje.
 2. Skala zjawiska w Polsce i na świecie.
 3. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne sprzyjające patologiom w miejscu pracy.
 4. Osobowościowe uwarunkowania mobbingu.
 5. Fazy i skutki mobbingu, metody mobbingu.
 6. Mobbing, dyskryminacja i molestowanie w polskim prawie (ćwiczenia+warsztaty).
 7. Elementy ustawowej definicji mobbingu (kto może być mobberem, kto może być mobbingowany, uciążliwość i długotrwałość, nękanie i zastraszanie, rozstrój zdrowia w polskim prawie i w świetle orzecznictwa).
 8. Mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy (stres, dyskomfort, molestowanie, dyskryminacja, jednorazowy akt przemocy psychicznej, przemoc fizyczna, mobbing a konflikt) – wykłady, ćwiczenia, case study.
 9. Mobbing i dyskryminacja a dozwolone zachowania pracodawcy (polecenia służbowe, ocena pracownika, uprawnienia kontrolne i nadzorcze pracodawcy).
 10. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
 11. Praktyka sądowa, studium przypadków, dyskusja.

Dzień 2

 1. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
 2. Prewencja pierwotna, wtórna, trzeciorzędowa.
 3. Procedury i programy antymobbingowe – zasady tworzenia, dobre i złe praktyki.
 4. Rola, zadania, uprawnienia i funkcje Komisji Antymobbingowej.
 5. Skład Komisji Antymobbingowej, pożądane kompetencje jej członków.
 6. Praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem Komisji Antymobbingowych (case study, ćwiczenia).
 7. Symulacja posiedzenia Komisji Antymobbingowej wraz z przesłuchaniem świadków.
 8. Dokumentowanie pracy Komisji Antymobbingowej.
 9. Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym.
 10. Zasady i metody prowadzenia efektywnej polityki antymobbingowej w organizacjach.
 11. Sposoby diagnozowania zagrożenia mobbingiem w organizacjach (sposoby identyfikacji zagrożeń, zasady i kryteria tworzenia dziennika zdarzeń krytycznych, organizacyjny system „wczesnego ostrzegania antymobbingowego”).
 12. Dyskusja, podsumowanie i zakończenie.

PROWADZĄCY (JEDEN Z PONIŻSZYCH)

MARCIN RAK - prawnik, absolwent aplikacji radcowskiej, ekspert w zakresie systemowych i prawnych narzędzi przeciwdziałania mobbingowi, menedżer i specjalista ds. systemów zarządzania (ponad 60 wdrożonych systemów), szkoleniowiec. Cytowany m.in.: w portalu praca.plwp.plpulshr.pl i w TVP2. Prowadzi szkolenia antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla firm i urzędów w całej Polsce - od małych jednostek, po wielkie firmy produkcyjne, korporacje i ministerstwa. Przeszkolił z tego zakresu ponad 20.000 osób. Doradza firmom, urzędom i osobom poszkodowanym. Wspomaga postępowania sądowe, postępowania przed komisjami antymobbingowymi, jest doradcą etycznym. Autor artykułów z zakresu mobbingu, współpracuje z Krajowym Stowarzyszeniem Antymobbingowym.
 
 

Terminy

 • Od 2024-10-03 09:00 do 2024-10-04 15:00

KONTAKT

Tel.: (74) 3000 287
Kom.: 790 889 390
E-mail:
biuro@sanduro.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ:

Szkolenia Otwarte

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31