W ubiegłym roku studentki i studenci Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oskarżyli wykładowcę Macieja M. o dyskryminację i molestowanie w formie oficjalnej skargi dotyczącej "naruszenia godności zawodu nauczyciela akademickiego przez dopuszczenia się czynów posiadających atrybuty dyskryminacji i molestowania, a w konsekwencji naruszenia godności osobistej i czci osób dotkniętych tymi zachowaniami". Władze uczelni wszczęły postępowanie wyjaśniające, wykładowca zaś został odsunięty od prowadzenia zajęć ze studentami od dnia 01 sierpnia 2019 r. do 31.01.2020r. (31 stycznia Rzecznik Dyscyplinarna Iwona Niżnik-Dobosz przedstawiła oficjalne zarzuty Maciejowi M.). Od 1 lutego do 30 czerwca 2020 oskarżony został odsunięty od prowadzenia zajęć ze studentami.

Jak ustaliła krakowska Gazeta Wyborcza, wykładowca składał seksualne propozycje studentkom, dotykał je podczas spotkań oraz egzaminów, niewybrednie komentował ich wygląd.

Telewizja Kraków, której dziennikarzem był Maciej M. zawiesiła współpracę do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeden z dziennikarzy komentuje sprawę:  – „Nie przesądzamy o winie naszego kolegi, ale zarzuty są bardzo poważne i nie sposób ich bagatelizować”.

Rzecznik dyscyplinarna wniosła o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed Komisją Dyscyplinarną przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a władze uniwersytetu zatwierdziły ten wniosek - potwierdza rzecznik prasowy UJ Adrian Ochalik.

Nieoficjalnie  rektor UJ Wojciech Nowak zdecydował w dniu 25.02.2020 r. o dyscyplinarnym zwolnieniu wykładowcy.

Więcej : https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25728909,molestowanie-na-uj-nieoficjalnie-maciej-m-zwolniony-dyscyplinarnie.html

oraz :

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25727762,po-oskarzeniach-o-molestowanie-telewizja-krakow-zawiesza-wspolprace.html

KONTAKT

Tel.: (74) 3000 287
Kom.: 790 889 390
E-mail:
biuro@sanduro.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ:

Szkolenia Otwarte