Zamknięte, wewnętrzne szkolenia antymobbingowe, są najbardziej efektywną formą przekazywania wiedzy z zakresu patologii w miejscu pracy i jednym z filarów prowadzenia skutecznej wewnętrznej polityki antymobbingowej. Pracownicy wszystkich szczebli powinni być systematycznie szkoleni z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, czy molestowaniu seksualnemu (o tym między innymi w wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2011 r. I PK 35/11).

Szkolenia zamknięte umożliwiają dostosowanie programów szkoleń do potrzeb danego pracodawcy, specyfiki zakładu pracy, branży, grupy odbiorców, a w przeliczeniu na pojedynczego uczestnika są zazwyczaj znacznie bardziej opłacalne niż szkolenia otwarte. Szkolenia antymobbingowe powinny stanowić obowiązkową pozycję w planach szkoleń odpowiedzialnych pracodawców, pragnących wyeliminować mobbing, dyskryminację, molestowanie, czy molestowanie seksualne ze swojego zakładu pracy.

Poniżej prezentujemy proponowane przez nas przykładowe szkolenia zamknięte wraz z programami i potencjalnymi grupami docelowymi. Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty.

 

Temat szkolenia

Czas trwania

Adresaci

PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE ASPEKTY MOBBINGU -dwóch trenerów (kliknij w sprawie szczegółów)
Szkolenie szczególnie polecane.

1 dzień

Pracownicy wszystkich szczebli organizacji (z możliwym podziałem na pracowników szeregowych i kadrę zarządzającą) 

Mobbing i dyskryminacja – rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Szkolenie dla pracowników 

1 dzień

Pracownicy wszystkich szczebli organizacji 

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – szkolenie dla kadry kierowniczej 

1 dzień

Pracodawca, kadra zarządzająca jednostki, kierownicy komórek organizacyjnych 

Prowadzenie efektywnej polityki antymobbingowej w organizacji – warsztaty praktyczne

1-2 dni

Członkowie komisji antymobbingowych, doradcy etyczni, mężowie zaufania, pracownicy działów HR 

KONTAKT

Tel.: (74) 3000 287
Kom.: 790 889 390
E-mail:
biuro@sanduro.pl

Najbliższe szkolenia

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ:

Szkolenia Otwarte