Oferujemy profesjonalne doradztwo antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla firm i instytucji publicznych. Wdrażamy zarówno kompleksowe rozwiązania antymobbingowe -dostosowaną do specyfiki organizacji wewnętrzną politykę antymobbingową, jak i poszczególne elementy takiej polityki.

Nasi eksperci m.in.:
  • diagnozują zagrożenie mobbingiem w organizacji na podstawie audytu przeprowadzonego w siedzibie klienta – z audytu zostaje sporządzony raport końcowy, wraz zaleceniami pokontrolnymi,
  • badają atmosferę panującą w jednostce oraz w relacjach między pracownikami,
  • wdrażają wewnętrzne uregulowania (procedury) antymobbingowe w organizacji, dostosowane do specyfiki danej jednostki,
  • wdrażają inne praktyczne narzędzia systemowego przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
  • wspomagają toczące się w organizacji postępowania przed komisją antymobbingową,
  • przeprowadzają kompleksowe szkolenia z zakresu psychologicznych i prawnych aspektów mobbingu, w których może wziąć udział cała załoga jednostki,
  • udzielają indywidualnych porad w zakresie praktycznych problemów występujących w jednostce (konsultacje mogą dotyczyć kierownictwa, działu kadr i pozostałych pracowników).
Imię i nazwisko (wymagane): *
Adres email (wymagane): *
Telefon:
Firma:
Temat:
Treść wiadomości:

KONTAKT

Tel.: (74) 3000 287
Kom.: 790 889 390
E-mail:
biuro@sanduro.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ:

Szkolenia Otwarte