18 marca 2021 r. odbędzie się szkolenie online - "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji dla menedżerów". Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do menedżerów, kadry kierowniczej i osób kierujących zespołami pracowników, a także pracowników działów HR. Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w stosunkach pracy, z punktu widzenia kadry zarządzającej oraz analizę przypadków z życia wziętych, głównie w oparciu o doświadczenie zawodowe trenera.
Celem szkolenia jest:
  • dostarczenie wiedzy z zakresu psychologicznych i prawnych aspektów patologii występujących w środowisku pracy z punktu widzenia menedżera i kadry kierowniczej,
  • zapoznanie uczestników z pojęciem mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym - wyznaczenie granic wykonywania władztwa pracowniczego od tych zjawisk,
  • dostarczenie wiedzy sprzyjającej kształtowaniu postaw zapobiegających zjawisku mobbingu i dyskryminacji w organizacji,
  • dostarczenie wiedzy pozwalającej na identyfikację przypadków mobbingu i dyskryminacji w zarządzanym zespole,
  • omówienie działań mających na celu kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, wolnego od mobbingu i dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem roli kadry kierowniczej,
Szczegóły szkolenia, w tym: program, ceny oraz ogólne informacje o szkoleniach, dostępne są pod linkiem: Szkolenie online - Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji dla menedżerów. Pozostało nam ostatnich kilka miejsc! Serdecznie zapraszamy!

KONTAKT

Tel.: (74) 3000 287
Kom.: 790 889 390
E-mail:
biuro@sanduro.pl

Najbliższe szkolenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ:

Szkolenia Otwarte