CZYM JEST MOLESTOWANIE SEKSUALNE?
Kodeks pracy wyróżnia poza mobbingiem także molestowanie seksualne. Zgodnie z art. 18 [3a] § 6 Kodeksu Pracy, molestowanie seksualne jest rodzajem dyskryminacji i oznacza „niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy”.

Zgodnie z Dyrektywą 2002/73/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 września 2002 r. molestowanie seksualne to: „sytuacja, w której ma miejsce niepożądane zachowanie werbalne, niewerbalne lub fizyczne o charakterze seksualnym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności przy stwarzaniu atmosfery zastraszenia, wrogości, poniżenia, upokorzenia lub obrazy”.

CZYM SIĘ RÓŻNI MOLESTOWANIE OD MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO?

Należy podkreślić, że polskie prawo pracy rozróżnia molestowanie i molestowanie seksualne. Pierwsze pojęcie ma szerszy charakter i jest to zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika, co nie musi być związane ze sferą seksualną lub płcią prześladowanego pracownika. Prawo unijne samo molestowanie utożsamia z niepożądanymi zachowaniami związanymi z płcią.
Cechą wspólną mobbingu, molestowania i molestowania seksualnego jest cel (lub skutek) działania prześladowcy, tzn. naruszenie godności pracownika.

JAKIE SĄ FORMY MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO?

Wbrew potocznemu rozumieniu molestowanie seksualne nie polega wyłącznie na kontakcie fizycznym (np. nieakceptowalnym dotyku danej osoby) i może przybrać również postać zachowań werbalnych (komentarze o treści seksualnej, aluzyjne dowcipy o podłożu seksualnym), a także pozawerbalnych (prezentacja treści o charakterze pornograficznym).
Ważną przesłanką molestowania seksualnego jest brak akceptacji takiego zachowania przez pracownika.

Formy molestowania seksualnego:
  • Stwarzanie nieprzyjaznych warunków pracy
  • Seksualny szantaż

KONTAKT

Tel.: (74) 3000 287
Kom.: 790 889 390
E-mail:
biuro@sanduro.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ:

Szkolenia Otwarte

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31