Psychologiczne i prawne aspekty mobbingu

Kategoria
Szkolenia
Termin
2020-04-03 09:00 - 15:00
Miejsce
Warszawa - Warszawa, Polska
Telefon
790889390
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cena Szkolenia
600,00 PLN + 23% VAT, druga i kolejna osoba 10% zniżki. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych, nie jest doliczany podatek VAT.

INFORMACJE OGÓLNE

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich szczebli organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem działów kadr oraz kadry kierowniczej.

Czas trwania szkolenia:
Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00-15:00

Podstawowe informacje o szkoleniu:
 • szkolenie jest podzielone na część psychologiczną i prawną, w celu kompleksowego omówienia zagadnień związanych z mobbingiem, molestowaniem
  i dyskryminacją,
 • każdy z bloków prowadzi inny trener – specjalista w danej dziedzinie,
 • szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty występowania mobbingu, molestowania i dyskryminacji w stosunkach pracy oraz analizę przypadków z życia wziętych (głównie w oparciu o doświadczenie zawodowe trenerów),
 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną,
 • metody szkolenia: studia przypadków, warsztaty, ćwiczenia, dyskusje, wykłady,
 • trenerzy są praktykami, mającymi ogromne doświadczenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz pomocy osobom dotkniętym tym zjawiskom,
 • organizowane przez nas szkolenia są bardzo wysoko oceniane przez uczestników (średnia ocen ok 4,8 w skali 1-5), możemy pochwalić się dużą liczbą referencji i stałych klientów,
 • cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa.

CEL SZKOLENIA

 • dostarczenie wiedzy z zakresu psychologicznych i prawnych aspektów patologii występujących w środowisku pracy, zapoznanie uczestników z pojęciem mobbingu
  i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym,
 • dostarczenie wiedzy sprzyjającej kształtowaniu postaw zapobiegających zjawisku mobbingu i dyskryminacji w organizacji,
 • dostarczenie wiedzy pozwalającej na identyfikację przypadków mobbingu i dyskryminacji,
 • omówienie działań mających na celu kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, wolnego od mobbingu i dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem roli kadry kierowniczej,

PROGRAM SZKOLENIA

A. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY MOBBINGU
 1. Wstęp – istota mobbingu.
 2. Uwarunkowania mobbingu.
 3. Osobowość mobbera i osobowość ofiary.
 4. Typowe zachowania mobbera i ofiary.
 5. Fazy mobbingu.
 6. Analiza komunikatów werbalnych w relacji mobber – ofiara.
 7. Metody i techniki obrony przed mobbingiem.
 8. Przeciwdziałanie mobbingowi w sferze zarządzania organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań kadry kierowniczej.
 9. Studium przypadków.

B. PRAWNE ASPEKTY MOBBINGU
 1. Geneza mobbingu. Źródła uregulowań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w polskim prawie.
 2. Rzeczywista skala zjawiska w Polsce i na świecie.
 3. Mobbing, dyskryminacja i molestowanie w polskim prawie.
 4. Elementy ustawowej definicji mobbingu.
 5. Mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy.
 6. Mobbing a dozwolone zachowania pracodawcy.
 7. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
 8. Przeciwdziałanie mobbingowi w praktyce.
 9. Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing.
 10. Uprawnienia przysługujące ofiarom mobbingu.
 11. Praktyka sądowa, studium przypadków.

PROWADZĄCY

ANNA MAKOWSKA - założycielka i prezes Krajowego Stowarzyszania Antymobbingowego (założonego w 2002 r.- jeszcze przed wprowadzeniem instytucji mobbingu do Kodeksu Pracy). Uznany autorytet z zakresu przeciwdziałania mobbingowi, z wykształcenia socjolog. Prowadząc aktywną, społeczną walkę z prześladowaniami w pracy, udzieliła pomocy setkom osób mobbingowanych. Występuje jako ekspert na konferencjach tematycznych, w programach telewizyjnych, na łamach prasy. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania patologiom w miejscu pracy, w których uczestniczyły tysiące osób. Prowadzi ponadto audyty antymobbingowe, doradza przedsiębiorcom w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Wyróżnia ją ogromne doświadczenie i praktyczna znajomość przedstawianych na szkoleniach zagadnień.

MARCIN RAK - prawnik, absolwent aplikacji radcowskiej, ekspert w zakresie systemowych i prawnych narzędzi przeciwdziałania mobbingowi, menedżer i specjalista ds. systemów zarządzania. Cytowany m.in.: w portalu praca.plwp.plpulshr.pl i w TVP2. Prowadzi szkolenia antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla firm i urzędów w całej Polsce - od małych jednostek, po wielkie firmy produkcyjne, korporacje i ministerstwa. Przeszkolił z tego zakresu ponad dziesięć tysięcy osób. Doradza firmom, urzędom i osobom poszkodowanym. Wspomaga postępowania sądowe, postępowania przed komisjami antymobbingowymi, jest doradcą etycznym. Autor artykułów z zakresu mobbingu, współpracuje z Krajowym Stowarzyszeniem Antymobbingowym.
 
 

Terminy

 • 2020-04-03 09:00 - 15:00

KONTAKT

Tel.: (74) 3000 287
Kom.: 790 889 390
E-mail:
biuro@sanduro.pl

Najbliższe szkolenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ:

Szkolenia Otwarte

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31